Tartu ülikooli merebioloogia teadur Tiia Möller-Raid märkis, et meie mererandades on enim levinud just plastprügi: kilekotid, pudelid, pudelikorgid, toidupakendid. Muret tekitab tema sõnul ka vahtplast. Samasugune pilt avaneb ka meres. „Teadaolevalt moodustab plast 80–85% kogu meres olevast prügist ja 50% sellest moodustavad ühekorra-plastnõud,“ märkis ta.