Kui kamp tihaseid ja puukoristajaid on metsas oma tavapärasel toiduotsimise ringil mööda tuhisenud, jääb puude keskel justkui vaikseks. Just neil hetkil kostuvad paremini kõrvu porri õrn kutsehüüd ja puukoorekrabin.

Karl Adami

Maa korralisel hindamisel tuli välja, et loodusväärtusi hinnatakse sõnades, nende rahaline väärtus on siiski pigem negatiivne. Loodushüvede hindamise projekti raames astutakse aga samme selles suunas, et ka ökosüsteemi teenustele reaalne väärtus anda.

Ain Alvela

Sain hiljuti 18 korda rikkamaks. Ei, see polnud pärandus Nigeeriast ega altkäemaks puidutöösturitelt. Põhjuseks oli korraline maade hindamine, kodukrundi ametlik hind tõusis peaaegu et turuhinnani.

Mari Kartau

Oleme harjunud mõtlema, et meil siin Eestis veest puudust ei ole – sajab ju rohkem, kui ära aurata jõuab, aga vihmavaesel ajal võivad ka meie jõed kokku kuivada. Sel aastal sadas juulist oktoobrini vähe ning seetõttu jääb see periood silma ka keskmisest madalamate veetasemetega.

Jana Põldnurk

Vallad on metsaotsuste tegemise kaasamisel passiivsed, nagu selgub Metsalehe avaloost. Põhjuse toob välja Kastre vallavanem Priit Lomp: sedavõrd mahukat infot ei ole võimalik omavalitsustele edastada nii lühikese ajaga.

Mari Kartau

LINNUD Kui uudishimulikke rasva- ja salutihaseid või käbisid töötlevaid suur-kirjurähne on võimalik kohata pea igal metsaskäigul, siis mõnda metsaelanikku ei pruugi ka otsides silmata. Mõne aasta eest nägin mitu nädalat vaeva, et leida suurest metsalaamast puudel askeldavaid laanerähne.

Karl Adami

Keskkonnaministeerium tellis analüüsi, et saada selgust, kas Eesti metsastatistika põhineb õigetel alustel. Tartu Ülikooli teadlaste esialgne hinnang on, et metsastatistika koostamine käib usaldusväärsel meetodil. Teadlased on teinud ka ettepanekuid süsteemi täiustamiseks.

Mari Kartau