Looduskaitse ja maaomanike lepitamiseks plaanitakse taastada maadevahetus
Kaitsealuste maade riigile omandamine läheb tõenäoliselt KAHOSe alla

Keskkonnaamet on teinud ettepaneku, et riik hakkaks looduskaitsealuseid maid omandama kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse järgi, mis tooks tagasi ka sajandi alguses kurikuulsaks saanud maadevahetuse.

Mari Kartau

Napilt enne valitsuskriisi muutis endine keskkonnaminster Erki Savisaar RMK uuendusraiete pindala. Otsus tekitas palju emotsioone ning poliitilised arutelud ei vaibunud ka siis, kui Savisaar ja teised keskerakondlastest ministrid tagandatud olid.

Mari Kartau

Maaleht on kahel korral kajastanud kuuse-kooreüraskite, RMK metsameeste ja keskkonnaaktivistide väsimatut võitlust Otepää Apteekrimäel Kullalaanes. Metsakaitsjad süüdistavad RMKd üraskikasvanduse loomises, RMK aga ütleb, et kahju oleks tunduvalt väiksem, kui metsakaitsjate kaebuse tõttu poleks tööd ...

Mari Kartau

| METSALEHT | Aegviidu lähistel riigimetsas toimunud katsetuste käigus tehti mitu droonilendu eelnevalt väljavalitud männiku kohal. Drooni külge kinnitatud laserskaneerimisseade ehk LiDAR kaardistas lendude vältel üles sealsed puistud ning nende andmete põhjal proovitakse hinnata puistu takseertunnu...

Martin Hanson

Keskkonnaminister Erki Savisaar eksitab keskkonnaühenduste hinnangul avalikkust väitega, et metsade lagedaks raiumine leevendab kliimamuutuseid, mistõttu allkirjastasid 21 vabaühendust avalduse Savisaare lahkumiseks.

Kristin Kontro