Autostumine on Tallinn on viimaste aastakümnetega oluliselt kasvanud, samas on linn võtnud nüüd eesmärgiks vähendada aastaks 2030. aastast Tallinna kasvuhoonegaaside emissioone vähemalt 40% võrra. Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb tegutsemist alustada kohe ning lahendused transpordisektoris mängivad selles olulist rolli, rõhutas Lippus.

Festivali eesmärk on näidata, kuivõrd mitmekülgne saab olla linnaruum kui lisaks autodele jääb tänavatel ruumi ka teistele liiklejatele

Madle Lippus

Sestap käsitletakse Linnaruumifestivalil teemasid, mis on inimkeskse ning säästvaid liikumisviise prioritiseeriva tänavaruumi kontekstis olulised, näiteks kliimamuutustega kohanemine, haljastus ning ohutu ja turvaline koolitee.

Ühe näitena tõi Lippus välja veel festivalil arutluse alla tuleva 30 km/h piirkiiruse teema, mille kehtestamise põhjendatust ja mõju aruteluringis koos linnaelanikega käsitletakse. Lisaks põnevale programmile on Rävala puiestee lõigul ka palju kõrgeid puid, mistõttu on see hea koht, kus kogeda ja rääkida kõrghaljastuse olulisest linnas kuumalainete kontekstis, märkis ta.

Sündmuse toimumispaigaks ja fookuseks on valitud südalinna tänav just seetõttu, et tuua tähelepanu asjaolule, et Tallinnas aina suurenev autostumine ei ole jätkusuutlik, süvendades keskkonnareostust, elurikkuse vähendamist ja mõjudes negatiivselt inimeste tervisele.

Linnaruumifestival „Tulevik on täna/v“ leiab aset 18. ja 19. augustil Rävala puiesteel. Festivali toimumiseks suletakse autoliiklusele kolmeks päevaks Rävala puiestee lõik Solarise keskusest Kentmanni tänavani.