Universaalteenus on mõeldud kõigile kodutarbijatele, sh korteriühistutele, kelle elektrihind on universaalteenuse hinnast kallim.

Kuidas kujuneb universaalteenuse hind?

Universaalteenuse elektrit toodetakse Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Poweri põlevkivielektrijaamades.

Universaalteenuse hind kujuneb kahes järgus. Universaalteenuse tootjahinna arvutab Enefit Power ja selle kinnitab Konkurentsiamet. Tootjahind sisaldab mitmeid komponente: põlevkivi hind, CO2 hind, keskkonnatasud, tööjõukulud, remondikulud jm.

Tootjahinnale lisab iga elektrimüüja teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud, mõistliku ärikasumi ja käibemaksu. Nii selgubki universaalteenuse lõpphind.

Lõpphind võib elektrimüüjatel erinev olla ja see võib, aga ei pruugi, ajas muutuda.

Kas universaalteenuse hind on kogu lepinguperioodiks fikseeritud?

Ei ole. Universaalteenuse hind võib ajas muutuda, kuna see sõltub mitmetest muutuvatest osadest nagu CO2 kvoodihind ja muud elektritootmise kulud. Kui need alanevad, siis universaalteenuse hind langeb; kui tõusevad, siis kallineb ka universaalteenuse hind.

Iga tootjahinna muudatuse kinnitab Konkurentsiamet.

Kus ma näen universaalteenuse hinda ja kuidas see elektrilepingus kajastub?

Kui universaalteenuse hind on paigas, näeb seda Eesti Energia e-teeninduses ja kodulehel www.energia.ee. Kuna universaalteenuse hind võib ajas muutuda, siis lepingus konkreetset hinda ei kajastata.

Kui kaua universaalteenus kehtib?

Eesti Energia pakub universaalteenust kuni 30. aprillini 2026 k.a.

Kuidas käib universaalteenusele üleminek?

Elektrimüüjad on seadusega kohustatud klientidele universaalteenust pakkuma, kui kliendi senine elektripakett on universaalteenuse hinnast kallim. See tähendab:

 • Kui kliendi tänane elektripakett on universaalteenuse hinnast kallim, viiakse klient automaatselt universaalteenusele üle. Eesti Energia teeb otsepakkumise kirja teel, kui universaalteenuse hind selgub. Leping hakkab kehtima 1. oktoobrist.

 • Kui universaalteenuse lepingu sõlmib Eesti Energia klient, kes on otsepakkumisest välja jäänud, siis vormistame universaalteenuse soovi korral tagasiulatuvalt alates liitumiskuu 1. kuupäevast.

 • Kui klient saab universaalteenuse pakkumise, aga ei soovi sellega liituda, tuleb elektrimüüjat teavitada.

 • Kui kliendi tänane elektrihind on universaalteenuse hinnast soodsam, siis kliendile universaalteenuse otsepakkumist ei saadeta. Soovi korral saab universaalteenuse ise valida, muutes e-teeninduses oma kehtivat elektrilepingut.

Kas saan Eesti Energia universaalteenusega liituda ka siis, kui mul on praegu teine elektrimüüja?

Jah, teiste elektrimüüjate kliendid, kes soovivad Eesti Energialt universaalteenust osta, saavad sellega liituda, valides uue lepingu sõlmimisel universaalteenuse paketi.

Universaalteenus hakkab kehtima uuest kalendrikuust, juhul kui leping sõlmitakse enne 15. kuupäeva. Elektrimüüjat vahetades ei saa elektrit tagasiulatuvalt universaalteenuse hinnaga osta.

Kas saan universaalteenuse igal ajal lõpetada ning naasta oma vana elektrilepingu juurde?

Universaalteenuse paketti saab igal ajal tasuta lõpetada. Vana elektrilepingu tingimuste juurde naasmine ei ole siis enam võimalik, vaid tuleb sõlmida uus elektrileping vastavalt sel hetkel kehtivatele tingimustele.

Mida teha, kui mu praegune elektrimüüja ei paku universaalteenust?

Kui praegune elektrimüüja ei osuta universaalteenust või kui on soov universaalteenuse pakkujat vahetada, võib uue müüjaga uue lepingu sõlmida.

Kas universaalteenuse hind mõjutab kõiki elektriarve osi?

Elektriarve koosneb edaspidigi kolmest komponendist: elektrienergia tasust, võrgutasust ning riiklikest maksudest (taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis). Universaalteenuse hind mõjutab neist ainult esimest ehk tasu tarbitud elektri eest.

Mille poolest erineb üldteenus universaalteenusest?

Üldteenust kasutab klient, kellel on võrguleping, aga kes ei ole ühegi elektrimüüjaga elektriostu lepingut sõlminud. Universaalteenuse kliendil on kehtiv elektrileping enda valitud elektrimüüjaga.

Seni on üldteenuse hinna kujundamisel võetud aluseks börsihinda. Alates 1. oktoobrist asendub üldteenuse kliendi börsihind universaalteenuse hinnaga.

Kui valin universaalteenuse, siis kas riiklik energiahinna toetusmeede kehtib ka mulle?

Olenemata kehtivast elektrilepingust saavad kõik elektri kodutarbijad alates 1. oktoobrist kuni 31. märtsini 2023 riiklikku hinnakompensatsiooni, mis on kuni viis senti kilovatt-tunni eest (lisandub käibemaks). Energiatoetus kajastub elektriarvel automaatselt ning selleks ei pea ise midagi tegema. Esimene hinnakompensatsiooniga arve tuleb oktoobrikuu eest ning jõuab klientideni novembris.

Toetusmeetme madalaim lävi on kaheksa senti kilovatt-tunni eest. Kui praegune elektrihind on kaheksa senti kilovatt-tunni eest või alla selle, siis mainitud meede ei rakendu. Kui kehtiv fikseeritud elektrihind on nt kümme senti kilovatt-tunni eest, siis rakendub soodustus kaks senti kilovatt-tunni eest. Nimetatud summadele lisandub käibemaks.

Kas ma saan universaalteenuse lepingut sõlmida ka oma lähedase eest?

Jah, kuid esmalt tuleb vormistada volitus, mis annab õigused teise isiku elektriostuga seotud toiminguid hallata. Seda saab teha kas Eesti Energia e-teeninduses või tavakirjaga saadetud lihtvolituse teel. Lihtvolitus tuleb saata aadressil Eesti Energia klienditeenindus, Lelle 22, 11318 Tallinn.

 1. Eesti Energia pakub elektri universaalteenust alates 1. oktoobrist.

 2. Universaalteenusega saavad liituda kõik kodutarbijad, sh korteriühistud.

 3. Universaalteenuse elekter toodetakse Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Poweri põlevkivielektrijaamades.

 4. Universaalteenuse tootmishinna kinnitab Konkurentsiamet, kuid sellele lisab iga elektrimüüja teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistliku ärikasumi. Hind võib hakata igas kuus muutuma, sest on otseselt seotud CO2 kvoodihinna ning tootmiskuludega.

 5. Kõik tarbijad, kelle elektrihind on universaalteenuse hinnast kõrgem, viiakse automaatselt universaalteenusele üle.

 6. Universaalteenusega saab liituda näiteks Eesti Energia e-teeninduses või Omniva teeninduspunktides.

 7. Universaalteenuse lepingut on võimalik igal ajal tasuta lõpetada. Selleks tuleb valida mõni muu elektripakett ja sõlmida uus leping.

Jaga
Kommentaarid