BREEAMi sertifitseerimise käigus antakse hoonele hinnang laiapõhjalise metoodika alusel, mis arvestab üheksa erineva kategooriaga. Nende seas kasutajate heaolu, energiatõhusus, transport, kestlikkus, rohealade mitmekesisus, ressursikasutus jne. „Suurepärase ehk kõrgeima kategooria saavutamiseks on Fahle Parki hooned aadressil Tartu mnt 80 ja 80D saanud kõigi kategooriate ulatuses maailmas harvaesinevalt ülitugeva tulemuse,“ selgitas BREEAM sertifikaatide konsultant Margus Tali

Fahle Parki arendaja Fausto Capitali üks omanik Kenneth Karpov selgitas, et nii kohalikud kui rahvusvahelised ettevõtted tähtsustavad järjest enam roheteemasid ning soovivad asuda kontorites, kus on jätkusuutlikule arendusele tähelepanu pööratud ja seda ka vastava sertifikaadiga tõestatud. „Tähtsustasime jätkusuutlikkust juba Fahle Parki projekteerimise staadiumis ja olime sellega omamoodi ajast isegi ees. Otsustasime kasutada nutikaid materjale ja automatiseeritud tehnoloogiad, et tagada madalad ülalpidamiskulud ja inimeste kõrge heaolutase hoone sees. Tore, et aastate pikkune töö on ennast tasunud ja BREEAM kõrgeima taseme märgis annab ka meie klientidele kindlustunde, et ärikvartal, kus nende kontor asub, on jätkusuutlik igas mõttes,“ rääkis Karpov.

Keskkonnasõbralikke ettevõtteid ühendava koostööplatvormi Rohetiiger Ehituse teekaardi 2040 peatoimetaja Pärtel-Peeter Pere (RE) ütles, et Euroopas tõstab täiesti uute ehitiste asemel pead olemasolevate hoonete renoveerimine ning juurdeehitus, mis ehitatud ruumis on süsinikuheite alandamiseks äärmiselt oluline. „Mida tihedamalt on kesklinnas madala energiakuluga elu- ja ärihooneid, kuhu on tagatud ühistranspordi, jalgsi ja rattaga saabumine, seda väiksem on süsinikujalajälg ning seda parema panuse annab hoone linnaruumi,“ ütles Pärtel-Peeter Pere.

Margus Tali sõnul väärivad Fahle Parkis esiletõstmist sisekliima reguleerimise võimalused ja mitmekülgsed puhkealad ning erilised rohealad näiteks eksootilise haljastusega klaaskatusega galeriitänav, mis tõstab inimeste heaolutunnet. „Samuti hoonetesse rajatud kõige kaasaegsemad tehnosüsteemid; kõrge tõhususega kaugküte ja kaugjahutus süsteem, mis vähendab heitmeid ning hoone asukoht, mis pakub hoone vahetus läheduses laia valikut tugiteenuseid ning head ligipääsetavust nii ühistranspordiga, jalgsi kui ka jalgrattal,“ kommenteeris Tali.

Kenneth Karpovi sõnul võidavad Fahle Parki üürnikud hoonete madalamatest tarbimiskuludest. „Fahles on kasutusel päikesepaneelide toodetud elekter; soojust peegeldavad klaasfassaadid, mis hoiavad kokku suvel jahutuse ja talvel kütte kulu; veetarbimist vähendav santehnika jne. Samuti garanteerib BREEAM kõrgeim tase kõik kaasaegse A+ klassi büroohoone nõuded – kliimasüsteemid, targa automaatika, targad elektri- ja valgustuse süsteemid jne. Loomulikult on olemas kõik tingimused keskkonnasõbraliku kergliikluse kasutamiseks.,“ rääkis Karpov.