Euroopa Liidus on menetlemisel uus hoonete energiatõhususe direktiiv, mis muudab tõenäoliselt nii koduostja, kinnisvarainvestori kui ehitusvaidlusi lahendava kohtuniku nägemust sellest, millistele nõuetele peaks üks hoone vastama. Tulevikus tuleb uutes hoonetes tagada optimaalne sisekliima ja päikes...

Alan Paas, Ellex Raidla advokaat

Enamasti räägitakse sellest, et ettevõtjad koostööd teha ei saa ja konkurendid peavad üksteisest kaarega mööda käima. Järjest ambitsioonikamad rohe-eesmärgid vajavad aga ettevõtjate koostööd ja see saab olla kartelliõiguslikult igati lubatav.

Triinu Järviste ja Mari Anne Rohtla

Viimastel aastatel räägitakse Eestis üsna palju biotootmisest ja puidu rafineerimisest, et kehvemat puitu paremini väärindada ning lisandväärtust kasvatada. Kuid kas nende mõistete taga on ka käegakatsutav kasu tavainimesele?

Julia Piilmann