Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportöör Andrus Ansip ütles, et uuringud on näidanud, et üle poole ettevõtjate roheväidetest on hägusad, eksitavad või alusetud. „Kuidas saavad tarbijad rahul olla olukorraga, kus iga teine roheväide on vale? Ka ausa konkurentsi seisukohast ei ole õiglane, kui pooled ettevõtjad vassivad. Usun, et täna vastu võetud raport on tasakaalustatud. See toob tarbijatele selguse ning on ettevõtjatele vähem koormav.“

Ettevõtjad on saanud tarbijaid oma eksitava rohereklaami ja valeväidetega liigagi kaua tüssata.

Cyrus Engerer

Väidete kontrollimise ja reklaami heakskiitmise täpse korra ning selle eest vastutava ametiasutuse määraks iga riik ise. Reklaam tuleks heaks kiita hiljemalt 30 päeva jooksul. Lihtsamate toodete ja levinumate väidete jaoks tuleks parlamendi hinnangul ette näha lihtsustatud või kiirem kord. Mikroettevõtetele uued reeglid ei kehtiks, küll aga väikse ja keskmise suurusega ettevõtjatele, ehkki parlament annaks neile reeglite täitmiseks aasta pikendust.

Keskkonnakomisjoni raportöör ja Malta esindaja Euroopa parlamendis Cyrus Engerer ütles, et aeg on rohepesu lõpetada. „Ettevõtjad on saanud tarbijaid oma eksitava rohereklaami ja valeväidetega liigagi kaua tüssata. See direktiiv suunab neid oma kestlikkust ja rohemeelsust tõendama. Inimesed tahavad tarbida kestlikumalt ja vastutustundlikumalt. Seepärast peavad ettevõtete reklaamlubadused olema tõendatavad ja tõesed.“

„Karistused on möödapääsmatud“

Direktiiv näeks rikkujatele ja tõendamata väidete kasutajatele ette ka karistused. Muu hulgas võiks reegleid eiranud ettevõtetel keelata ajutiselt avalikes hangetes osalemise, konfiskeerida sobimatult reklaamitud toote eest saadud tulu ja trahvida ettevõtet nelja protsendi ulatuses aastasest käibest.

Keegi ei sunni kedagi valetama.

Andrus Ansip

Ansip ütles, et roheväited on muutunud müügiargumendiks. „Kui keegi valetab, et tema toode on väga roheline, siis ta saab konkurentsieelise võrreldes nendega, kes räägivad tõtt ja tõepoolest toodavad kallimalt, aga see-eest puhtamalt. Me ei pea taluma olukorda, kus valetajatel on konkurentsieelis ja nad tõrjuvad turult välja ausad ettevõtjad. Seetõttu ongi karistused paratamatult möödapääsmatud. Keegi ei sunni kedagi valetama.“

Rohereklaam, mis põhineb üksnes heite kompenseerimise projektidel, näiteks väide, et lendamine ei kahjusta loodust, sest ettevõte istutab heite kompenseerimiseks igal aastal metsa, keelati ELis juba 2024. aasta jaanuaris. Kavandatav direktiiv lubaks selliseid projekte turundustekstides edaspidi siiski mainida, kui ettevõte on teinud heite vähendamiseks kõik endast oleneva ja kasutab ülejäänud heite kompenseerimiseks usaldusväärseid arvestus- või kompensatsiooniühikuid, näiteks süsiniku sidumise sertifikaate.

Parlament soovib lisaks, et komisjon hindaks pooleteise aasta jooksul vajadust keelata ohtlikke aineid sisaldavate toodete rohereklaam. Lõpliku seaduse töötab selle seisukoha põhjal välja järgmine parlamendikoosseis, kes valitakse ametisse 9. juunil 2024.