Aruandes „Tööohutuse ja töötervishoiu tagamine muutuvas kliimas“ öeldakse, et kliimamuutused avaldavad juba praegu suurt mõju töötajate ohutusele ja tervisele kõigis maailma piirkondades. Näiteks puutub ILO hinnangul kogu maailma 3,4 miljardist töötajast üle 2,4 miljardi mingil ajal oma töö käigus kokku liigse kuumusega.