Euroopa rohelepe on poliitikaalgatuste pakett, mis aitab Euroopa Liidul minna üle rohelisele majandusele. Selle lõppeesmärk on kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks. Tartus toimuva debati eesmärk on analüüsida roheleppe olulisust ja mõju Eesti tulevikule, ent puudutatakse ka teemasid nagu väliskaubandus, julgeolek, finantseerimine, seadusandlus ja koostöö Euroopa Liidu riikide vahel. 

Rohepööre võiks olla Eesti järgmine tähis eristumisel ja teistele riikidele eeskujuks olemisel.

Eliisa Saksing

"Nii ettevõtetele kui ka tavainimestele seostub rohelepe eelkõige rohepöörde mõistega, mis näib endaga toovat lisakohustusi, rangeid nõudmisi ja maksukoormust. Peame oluliseks rikastada ühiskondlikku diskussiooni, kuidas muuta rohepööre Eestile põnevaks ja lootust andvaks teekonnaks,“ ütles kliimapakti koordinaator Eliisa Saksing ning lisas, et rohelepe on ELi pikaajaliste eesmärkide kaalukaks osaks.

Saksingu sõnul on aeg, et mõistetaks roheleppe olulisust ning nähtaks rohepööret kui kasu toovat võimalust. „Eesti riik on viimastel aastatel kliimapoliitika tegemisel kenasti seadnud sihte ning sõnastanud sätteid, nüüd on aeg astuda praktilisi julgeid samme. Digipööre oli Eesti edulugu - rohepööre võiks olla Eesti järgmine tähis eristumisel ja teistele riikidele eeskujuks olemisel," rääkis Saksing.

Arutelul osalevad erakondade Euroopa Parlamendi kandidaadid Hanah Lahe (Reformierakond), Igor Taro (Eesti 200), Tõnis Lukas (Isamaa), Rain Epler (EKRE), Aivar Riisalu (Keskerakond) ja Natalie Mets (Sotsiaaldemokraadid), kes toovad välja oma visiooni ja plaanid Eesti esindamiseks Euroopa Parlamendis ning roheleppe eesmärkide saavutamiseks. Arutelu modereerib Saskia Lilli Lehtsalu Rahvusvaheliste Suhete Ringist. Külaliseksperdina osaleb vestluses tasakaalus majanduse asjatundja Mikk Vainik Rohetiigrist.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6.-9. juunil 2024.