Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsleri Timo Tatari sõnul soovib riik järgmise kümne aastaga taastuvenergia osakaalu elektritootmises kahekordistada. Kiire arvutus ütleb, et 2,2 TWh asemel toodetaks Eestis 4,4 TWh taastuvelektrit.

Juunis teatas Eesti Energia, et hiljemalt 2030. aastaks ei tooda nad põlevkivist enam elektrit. Kui Eesti sisetarbimine on üheksa aasta pärast senisel tasemel ehk 8–8,7 TWh, ei suuda tänasest kaks korda suurem taastuvelektri kogus meie tarbimisvajadust katta.