„Kümme aastat tagasi koostasime metskondade põhised kavad, võtsime need ka praegu eeskujuks, kuid nüüdsed ülevaated on veidi lühemad ja lihtsamad – metskonnapõhistes kavades oli näiteks väga palju metsamajanduslikke termineid,“ märkis RMK metsaosakonna planeerimise peaspetsialist Marko Trave, kavade peamine koostaja ning nn töödejuhataja.

RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul otsustas RMK niisugused tutvustused kokku panna selleks, et anda omavalitsuse piires tagasivaade viimase kümne aasta jooksul riigimetsades tehtule ja toimunule, kirjeldada nende praegust seisu ning prognoosida ka tulevikku.

Riigimetsa tutvustavad kavad sisaldavad muu hulgas ka loetelu omavalitsuse territooriumil asuvatest kõrgendatud avaliku huviga aladest. Fotol on Palojärve ääres asuv kõrgendatud avaliku huviga ala, kus eelmisel aastal tehti aegjärkne raie. Kevadel tehti metsa all ka maapinna mineraliseerimist, et uued männid saaks seal kasvama hakata.

„Peamine eesmärk nende tutvustuse koostamisel on võtta kokku riigimetsade olem igas omavalitsuses ja tuua esile, et riigimetsa majandamine praegusel moel on jätkusuutlik ning kartust metsa otsalõppemise osas ei ole vaja tunda,“ rõhutas Sepp.

Teisalt soovib RMK kavasid tutvustades saada veel kord omavalitsuse tagasisidet kõrgendatud avaliku huviga aladele riigimetsas.

„Pärast viimaseid valimisi ja uute volikogude kogunemisi võib olla tekkinud lisaks seni kokkulepitule veel soove mõne riigimetsa ala kõrgendatud avaliku huviga alaks määramise osas,“ täpsustas Sepp.

Hea andmebaas

Marko Trave tõdes, et ühelt poolt oli kavade kokkupanek küll väga mahukas ja rohkete andmete koondamist nõudnud töö, teisalt on RMK väga palju andmeid arhiveerinud ning süsteemid võimaldavad päringuid omavalitsuse piires teha. Mõnevõrra tuli IT-osakonnal päringute võimalusi ka täiendada.

Kokku on koostatud 76 riigimetsa tutvustavat kava. Kolmes omavalitsuses (Maardu, Sillamäe ja Rakvere linn) riigimetsi ei ole.

RMK metsaülematel on soov iga omavalitsuse esindajatele, sh volikogudele, kavasid põhjalikumalt tutvustama ja lahti rääkima minna. Läbirääkimised kohtumiste asjus on parasjagu käimas.

Tutvustavad kavad sisaldavad ka ülevaadet RMK hallatavatest külastusobjektidest. Kaardil on ülevaade puhkamisvõimalustest riigimetsas Lääne-Nigula vallas.

„Lisame tutvustused ka RMK kodulehele, et avalikkusel oleks andmetega võimalik tutvuda ja loodetavasti saada ka kindlus selles, et riigimetsa otsalõppemist karta ei ole, pigem saab igaüks näha, et lisaks uuendusraiele tehakse ka väga palju muid töid noorte metsade kasvatamiseks, metsapuhkuse arendamiseks, looduse kaitsmiseks ning metsaparanduseks,“ märkis Sepp.

Jaga
Kommentaarid