Kui praegu on Euroopas kokku lepitud, et puidu põletamisel tekkivat emissiooni ei arvestata elektri- ja soojusenergia tootmise koguheitesse, siis tulevikus see muutuks. Eestis tuleb teadupärast juba praegu üle 80% kasvuhoonegaaside heidet energeetikasektorist ja biomassi põletamise emissiooni lisandudes suureneks see osakaal veelgi. Kui biomassi põletamine enam taastuvenergeetika alla ei kuulu, lõpetataks selle tootjatele ka taastuvenergia toetuse maksmine.