Kui praegu on Euroopas kokku lepitud, et puidu põletamisel tekkivat emissiooni ei arvestata elektri- ja soojusenergia tootmise koguheitesse, siis tulevikus see muutuks. Eestis tuleb teadupärast juba praegu üle 80% kasvuhoonegaaside heidet energeetikasektorist ja biomassi põletamise emissiooni lisandudes suureneks see osakaal veelgi. Kui biomassi põletamine enam taastuvenergeetika alla ei kuulu, lõpetataks selle tootjatele ka taastuvenergia toetuse maksmine.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid