Märtsi lõpus, kui keskkonnaministeerium tutvustas Eesti kasvuhoonegaaside heitkoguseid, selgus, et esimest korda emiteerivad Eesti metsad rohkem CO2, kui seda siduda suudavad. Metsad on ühed vähesed ökosüsteemid, mis suudavad süsinikku siduda. Sama võime on veel näiteks mullal ja ookeanil.