Praegu on Eesti eesmärk siduda aastas 0,5 miljonit tonni. Kui 2019. aastal me selle eesmärgi veel täitsime, sest LULUCF-i sektor sidus 0,7 miljonit tonni süsinikku, siis 2020. aastal jäi eesmärk saavutamata: sektor paiskas õhku 1,3 miljonit tonni süsihappegaasi.

Euroopa Komisjoni ettepanek süsiniku sidumise eesmärki suurendada tähendaks, et peaksime näiteks vähem metsa raiuma, kuid samas tegema rohkem metsast saadud materjalist pikaealisi süsinikku siduvaid puittooteid. Lisaks peaksime vähendama põllumaade ja turbakaevandusalade heidet.

Valitsuse ja riigikogu poolt on kinnitatud, et Üle-Euroopalist eesmärki – 310 miljonit tonni sidumist – Eesti toetab, rääkis asekantsler Marku Lamp. „Eesti enda eesmärki peetakse ebaõiglaseks ja selle täitmist ebarealistlikuks. Eesti esimene soov oleks olnud meie eesmärki vähendada. Teiseks taotlemise, et meie eripärasid arvestataks võimalikult palju.“

Lamp kinnitas, et Eestil on plaanis läbirääkimisi pidada kuni viimase hetkeni. Samas tõdes ta, et eesmärgi vähendamine on ebatõenäoline, pigem panustab Eesti eripärade arvestamisele.