Kuigi RMK-l on metsaseadusest tulenev kohustus KAH-alade metsa majandades kohalikud elanikud tööde planeerimisse kaasata, ei tähenda see, et RMK kohalike arvamusega arvestab.