Miks see halb on? Euroopa Parlamendi statistika järgi on sõiduautod transpordisektori suurimad saastajad, tekitades 60,7% Euroopa maanteetranspordi CO₂ koguheitest. Maanteetransport on omakorda peamine sektori CO₂ emissiooni allikas.

Heiteprobleemi lahendamiseks pani Euroopa Komisjon ette vähendada 2035. aastaks võrreldes 2021. aastaga uute sõidukite heitkoguseid 100%. Selleks plaanib EL keelata sisepõlemismootoriga autode tootmise. Teiste sõnadega: enam ei saa osta autosid, mis paiskavad sõites õhku CO₂.

Kuigi kliimamuutuste vaatest saab probleem justkui lahendatud, jääb trobikond teisi probleeme ikka alles. „Isegi kui vahetaksime kõik praegused sisepõlemismootoriga autod üleöö elektriautode vastu, jääks suurem osa autostumise negatiivsetest mõjudest täpselt sama suureks,“ selgitas liikuvusekspert Aksel Part.

Milliseid probleeme ja negatiivsed mõjusid ta silmas peab?