Eelmisel suvel tegi Euroopa Komisjon osa liikmesriikide survel ettepaneku lisada jätkusuutlike investeeringute nimekirja ehk taksonoomiasse ka maagaasil ja tuumaenergial töötavad elektrijaamad. Juunis hääletas Euroopa Parlamendi majandus- ja keskkonnakomisjon Euroopa Komisjoni ettepaneku vastu.