Nõukoja hinnangul tuleks kaaluda raba osalist taastamist, sest inimesed ei saa esmapilgul sinna sattudes üldse aru, et rabas asuvad. Kohalik loodushariduse edendaja Lada Mehikas MTÜ Nõmme Loodusmajast ütles, et raba taastamisel tuleb säästa neid, kes seal elavad. „Ei ole mõttekas taastada kogu raba. Aga oleks hea, et on taas midagi, mis raba meenutaks, sest kui lastega praegu sinna õpperetkele läheme, jäävad nad otsima seda raba, mida nad on õpiku piltidelt näinud ja mida praegu Pääskülas ei ole,“ rääkis ta.

Sama meelt oli Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri, kes pidas raba oluliseks kohalike puhkealaks. „Nõukoja kohtumisel oldi arvamusel, et raba ei ole kindlasti vajalik taastada kogu mahus, kuid tuleks siiski proovida taastada vähemalt mõned alad. Muidu me seda piirkonda varsti enam rabaks nimetada ei saa,“ ütles ta. Milliseid piirkondasid taastama hakatakse on Kuri sõnul edasiste arutelude küsimus. „Meil on täna Pääsküla rabas palju kaitsta, aga raba mõttes pole seal avarust. Kui oleks, siis oleks palju rohkem elurikkust,“ leidis ta.

274,3 ha suurune Pääsküla raba kaitseala loodi 2013. aastal eesmärgiga kaitsta piirkonna väärtuslikku maastikku ja selle üksikelemente, kaitsealuseid liike ja nende elupaikasid ning tagada inimestele puhkevõimalused. Pääsküla rabas kasvab vähemalt 300 liiki taimi, sh 17 liiki orhideesid, kes on Eestis kõik looduskaitse all. Samuti võib kohata üle 140 linnuliigi, neist looduskaitsealuseid on registreeritud 17. See on ka üks Tallinna kiilirikkamaid paiku, kus on leitud 17 kiililiiki. Lisaks on Pääskülas silmatorkav kimalaste ja liblikate liigirikkus, viimaseid on kokku registreeritud isegi ligi 1000 eri liiki.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on tal hea meel, et eri huvigruppe koondav nõukoda sai kokku kutsutud. „Meie soov on kaasata kohalikke elanikke võimalikult palju Pääsküla raba kaitsekorralduskava koostamisse, et kogu protsess oleks läbipaistev ja neil, kes raba kõige paremini tunnevad, oleks võimalik kaasa rääkida ja lahenduste väljatöötamisse panustada,“ ütles ta. Svet tõdes, et oluline on leida tasakaal looduse ning inimeste huvide ja vajaduste vahel.

Nõukoja järgmine kohtumine on plaanis augusti alguses. Juulikuus saavad nõukoja liikmed tutvuda Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava 2022–2031 tööversiooniga ning teha oma ettepanekuid. Augusti lõpus on plaanis kohapeal korraldada näidistalgud, mille käigus tutvustatakse raba käsitsi taastamise töid. Kõigil on võimalik kaitsekorralduskavaga tutvuda ja oma ettepanekuid esitada tänavu sügisel.