Ometi on linnade ühistransport üks väheseid valdkondi, kus saaks heitgaaside emissiooni lihtsa vaevaga vähendada. „Ühistranspordi puhul piisab kiirete sammude astumiseks omavalitsuse otsusest. Eratranspordis on keerulisem, seal saab indiviidide ja tootjate otsuseid mõjutada vaid kaudselt: regulatsioonide, maksusoodustuste ja taristu kaudu,“ selgitas liikuvusekspert Aksel Part.