Euroopa Liidu kodanikud maksavad taastuvenergia direktiivi (RED) alusel elektrijaamades puude põletamise eest miljardeid eurosid toetusi. Kuid puidu põletamine energia saamiseks eraldab rohkem CO2 kui fossiilkütused.