„Euroopa Komisjon soovib eemaldada taastuvenergia sildi otse metsast pärit puidu ehk primaarse puidu põletamiselt. Puidutöötlemise jääke see muudatus ei puuduta,“ rääkis Kuresoo. Muudatust ajendas tema sõnul ellu kutsuma fakt, et üle poole Euroopa raiemahust läheb täna energeetikasse.

Ettepanekut toetab ka teadusuuringute ühiskeskuse analüüs, mille käigus uuriti 24 stsenaariumi esmase puidu kasutamise kohta ning kliima ja elurikkuse vaatest oli turvaline ainult üks. „Ülejäänud töötasid keskkonnaeesmärkide vastu,“ ütles Kuresoo.

Milliste muudatuste üle Euroopa Parlament veel homme hääletab ja kuidas see mõjutaks Eesti taastuvenergia tootmist?