• elad eramajas, paarismajas või ridaelamus, millel on kasutusluba;

  • katusel on piisavalt vaba pinda ja seda ei varja kõrged puud. Paneelid võib paigaldada ka hoone lähedusse maapinnale;

  • hoone elektrisüsteem on ohutu, katus on tugev ega vaja lähiajal renoveerimist;

  • hoone ei kuulu ehitis- või kultuurimälestisena muinsuskaitse alla.

Päikesepaneelide paigaldamiseks on praegu hea võimalus kasutada KredExi pakutavat väikeelamute rekonstrueerimistoetust. Abiraha eesmärk on suurendada väikeelamute energiatõhusust ja paremat sisekliimat, vähendada energiakulusid, soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu ning säästa energiakulusid.

Toetusmeede sobib eraisikule ja peredele, kui

  • taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu;

  • rekonstrueeritav elamu on kantud ehitisregistrisse, sõltumata väikeelamu kasutuselevõtu aastaarvust;

  • väikeelamu on taotleja alaline elukoht ja

  • on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma päikesepaneelide paigaldamisel

  • Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.

  • Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.

  • Toetuse väljamakseks tuleb maksetaotlus esitada hiljemalt 30.11.2022.

Saa energiatargemaks!
Ajakohast infot ja palju muud huvitavat leiad energiatarkuse lehelt energiatarkus.energia.ee.

Jaga
Kommentaarid