Adamson selgitas ettevõtmise tagamaid lähemalt: „Küsimus ei ole kunagi olnud programmi loomisega Alexela õndsaks saamises, vaid tarbija teadlikkuse tõstmises, et igal tema sõidukilomeetril on konkreetne jälg. Äriettevõtetel on tänu oma kliendibaasile võimalik soodustada ühiskonnas vajalikke muutuseid. Kuna Alexela on esmatarbe teenuse osutaja, on meie jaamade külastatus ja kokkupuutepunkt sõnumi leviks laiaulatuslik. Usume, et tänu sellele kokkupuutepunktile on võimalik meil anda ühiskonnas endapoolne panus vajalikele teemadele tähelepanu juhtimises. Antud juhul sõidukilomeetrite jäljele ja mitte ainult mõtete mõlgutamiseks, vaid seda koos tegutsemisvõimalusega“.

Üks paralleel

Pandipakendeid taaraautomaati tagastades on inimesel valikuvõimalus - võtta rahatšekk või vajutada automaadil annetusnuppu. Selle ühe vajutusega on võimalik säästa loodust ja teha heategu. Alexela kogukonnaprogramm on samuti valikuvõimalus anda loodusele tagasi seda nii iseenesestmõistetava tegevusega nagu on kütuse laskmine paaki. Tuleb vaid oma püsikliendi kütusesoodustusest üks sent programmi puufondi suunata. Sellele lisab Alexela omalt poolt ühe sendi.

  • Ühe paagitäie tankimine Alexelas toob Eesti metsadesse keskmiselt neli uut puuistikut.

Euroopa Parlamendi andmetel moodustavad transpordivaldkonna CO2 emissioonid kuni 30% kogu Euroopa Liidu süsinik-heitgaaside mahust ja sellest üle 70% on omakorda tekitatud sõidutranspordi poolt. Need kaks numbrit iseloomustavad selgelt, miks on sõidutranspordi kliimaneutraalsus ühiskonna üks tähtsamaid eesmärke. Linnad üle maailma ja nende elanikud liiguvad kliimastabiilsuse poole lahendustega, mille tuumaks on puude istutamine, sõidujagamine, ühistranspordi kasutamine ja sisepõlemismootoriga transpordi osakaalu vähendamine.

„Alexelas oleme pikki aastaid arendanud jätkusuutlikku tanklavõrgustikku läbi jõulise biometaani, LNG, elektri ja lähitulevikus vesiniku tankimisvõimaluse loomise. Toodame Ilmatsalus, Vinnis ja Oisus ringmajanduse põhimõttel kliimanegatiivset kütust biometaani, arendame gaasiterminale, olime esimesed Eestis ultrakiire elektrilaadija teenuse pakkujad, rajame parasjagu Paldiskisse Zero Terrain tehnoloogial Energiasalve, mis annab võimaluse salvestada Eestis toodetavat roheelektrit. Tegutseme rohenovaatorina,“ kirjeldas Adamson.

„Tulles nüüd tagasi puufondi juurde, siis meil on väga hea meel, et kogukond, kes kliimastabiilsusele meiega koos mõtleb ja selle nimel midagi teeb, on kasvanud 36 000 liikmeni. Mets on eestlasele kui metsarahvale oluline ja sellesse saab igaüks investeerida, seda tõesti millegi nii igapäevase tegevusega nagu tankimine,“ märkis AS Alexela tegevjuht.

Kui sul oleks valida, kas paigutada raha suurtesse rahvusvahelistesse firmadesse või meie oma metsadesse – mille valid? Kogukonnaprogrammist lähemalt siit.

Alexela

Rahvusvahelise uuringu Sustainable Brand Index™ kohaselt on tarbijate hinnangul Alexela kütuseettevõtetest sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt esikohal. Kütuseettevõtete paiknemine uuringu tulemuste kohaselt on jägnev: Alexela (13. koht), Circle K (24. koht), Olerex (29. koht), Neste (42. koht).

Alexela on eestimaine rohenovaator, kes tegutseb peamiselt energeetika valdkonnas, arendades jätkusuutlikku tanklavõrgustikku läbi biometaani, LNG, elektri ja lähitulevikus vesiniku tankimisvõimaluse loomise. Alexela toodab ringmajanduse põhimõttel biometaani, arendab gaasiterminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas. Alexela on ka energiakaubamaja, müües unikaalse valikuna elektrit, maagaasi ja ballooni- ning mahutigaasi ja pakkudes oma 100-s üle Eesti asuvas tanklas autokütuseid, lisaks on ettevõttel 39 mugavuspoodi. Alexela arendab Energiasalve nime kandvat vesisalvestit Paldiskis, mis annab võimaluse talletada tekkivat päikese- ja tuuleenergiat nendeks tundideks ning päevadeks, kui roheenergiat ei teki piisavalt. Pikaajalise kultuuri, spordi ja heategevuse toetajana on ettevõte mitmel korral pälvinud maineka Kultuurisõbra tiitli.