Reaalselt eksisteerivate taastuvenergialahenduste kõrval paistab eksperimentaalne väikereaktor erinevate uuringute kohaselt ka üha mittesobivam lahendus, rääkis Vasser. „Raporti eesmärgiks on anda kriitiliselt mõtlevale lugejale see info edasi ülevaatlikus, hinnanguvabas ning põhjalike viidetega vormis.“

Sisuosa avab lühidalt tuumaenergia üldist ajalugu Eestis ning vaatleb detailsemalt, kuidas on tuumaenergia mõiste sisenenud riiklikesse arengukavadesse läbi pikaajaliste visioonide või konkreetsete tegevusplaanide. Lisaks pakitakse lahti paar värskemat uuringut, mis on tehtud spetsiifiliselt Eesti oludes ja kohalike sõltumatute ekspertide toel. Raport lõpeb tähelepanekutega, mida tuumadebati protsessis meeles pidada.

Keskkonnaekspertide hinnangul peab Eesti energiasõltumatuse ning kestliku elukeskkonna tagamiseks võtma eesmärgiks saavutada 100% fossiilkütustevaba, taastuvenergial toimiv hajutatud elektrivarustus aastaks 2030.