Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm ütles, et enamikku Eestis kaevandatud turvast ei väärindata kodumaal, vaid see eksporditakse teistesse riikidesse. See tähendab ka, et peamine tulu liigub Eestist välja, samal ajal kui heide n-ö jääb meile. „Kui sa turba ära kaevandad, siis vabaneb suur osa süsinikust, mis sinna turbasse on kunagi seotud. Kasvuhoonegaaside arvestust peetakse praegu aga nõnda, et see riik, kus turvast kaevandatakse, saab need endale,“ selgitas Salm, et hoolimata sellest, kes turvast kasutab, vastutab sellest tuleneva heite eest Eesti.