Mis tingis ministrit nüüd meelt muutma? Kallase sõnul toetub ta enda otsuses keskkonnaministeeriumi spetsialistide, RMK ja keskkonnaagentuuri tehtud ettepanekutele ja pakutud alternatiividele. Samuti on ta kohtunud erinevate huvigruppidega – looduskaitsjate, keskkonnaorganisatsioonide, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste esindajatega – ja kuulanud nende argumente. „Keskkonnaministrina pean ennekõike seisma Eesti keskkonna eest, samal ajal on oluline silmas pidada ka sotsiaalmajanduslikke mõjusid.“