Kas teadsid, et lennukiga Eestist Tenerifele reisimisel tekib edasi-tagasi lennates ühe inimese kohta pea 700 kg CO₂?

Loomisel on külastajate süsinikukalkulaator, mis aitab matkajatel enda jalajälge hinnata ja vähendada

Vajalik on ka külastuskorraldusteenuse tarbimise ehk RMK puhke- ja kaitsealade külastajate põhjustatavate keskkonnamõjude ja süsinikuheitmete vähendamine. Kui inimese enda looduses olemise ja liikumise viisid, nagu metsas olemine, looduse vaatlemine ja jalutamine, on oma olemuselt süsinikuneutraalsed, siis auto kasutamine külastusobjektile saabumiseks või sisepõlemismootoriga liikumisvahendi kasutamise vees või looduses liikumiseks, samuti erinevate elektri abil töötavate mugavuste tarbimine seda paraku ei ole. Samuti on olulise keskkonnamõjuga külastuse käigus tekkivate jäätmete ja tarbitava lõkkepuu kogused. Just selliseid looduses viibimise ja liikumisega seotud aspekte ja nende ulatust selgitataksegi RMK majandataval külastustaristul koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudiga, et luua iga looduses liikuja personaalset süsiniku jalajälge hindav kalkulaator. Töö eesmärk on luua süsinikukalkulaator, mida kasutades saaksid matkajad hinnata ja seeläbi tarkasid otsuseid tehes vähendada enda süsiniku jalajälge.

Uus prügi sortimise lahendus jõudis jaanipäevaks igasse külastuskeskusesse ja RMK kontorisse

Kliimamõju leevendamisel on oluline looduses liikudes ka jäätmekoguste vähendamine ning tekkinud jäätmete sortimine. Jaanipäevast 2022 on kõigi RMK külastuskeskuste juures huvilisi ootamas uued õpetlikud lahendused loodusretkel tekkinud prügi sortimiseks. Sarnane sortimise süsteem hakkab olema ka kõikide RMK kontorite juures.

Soovitus: puhka Eestis ja kasuta abivahendina mobiilirakendust „RMK Loodusega koos“. Nii säästad lennureisidest tekkivat CO₂ kogust.

RMK pakub looduses liikumise võimalusi 13 puhkealal, kuues rahvuspargis ja kaitsealadel üle Eesti. Loodusesse on rajatud matkaradu, lõkkekohti ja telkimisalasid, külastajate päralt on metsaonnid ja metsamajad. Võimalusi tasuta kodumaal puhkamiseks leiad RMK Loodusega koos lehelt.

Jaga
Kommentaarid