Toiduraiskamine on kestliku maailmavaate ning sellest lähtuva kaupmehe üks põhilisi valupunkte. Toidu tootmisel, transpordil ja käitlemisel tekkiv süsinikdioksiidi heitkogus on märkimisväärne ning toidu sattumisel prügilasse tekib metaani, mis on väga tugev kasvuhoonegaas.

Keskkonnale avaldatava tohutu negatiivse mõju kõrval on aga veelgi ehmatavam teadmine, et hinnanguliselt sureb iga nelja sekundi järel maailmas üks inimene nälga. Eestis elab sügavas materiaalses ilmajäetuses ligi 10 000 last, kelle jaoks pole täis kõht tavapärane osa igapäevaelust. See tähendab, et me ei tohi ega saa jätkata oma tegevust nii nagu varem, olgu kaubanduses või tarbijakäitumises laiemalt.