Täpsemalt kaardistati uuringus, kuidas tajuvad elanikud erinevate elektrienergia tootmise viiside potentsiaali ning millist energialiiki eelistavad inimesed põlevkivi asendajana. Samuti uuriti, milline on eestlast üldine hoiak tuumaenergia kasutuselevõtu suhtes ja kuidas nad hindavad enda teadlikkusele tuumaenergiast. Lisaks saadi teada, millised on uuritavate hirmud ja ootused seoses tuumaenergia kasutuselevõtuga ning milline on nende valdkonda puudutav infovajadus ning eelistatud infoallikad.