Ühiste väljakutsete ühine lahendamine kõlab ju täiesti arusaadavalt, kuid mida see konkreetsemalt siiski tähendab? Eesmärgid on ambitsioonikad – innovaatiline ettevõtluse arendus, parandatud keskkonna- ja ressursikasutus, kaasavam tööturg, paremad avalikud teenused. Need märksõnad võtavad kokku programmi suuremad eesmärgid, mille täitmisel paraneb Läänemere looduslik tasakaal ning riikide ühine ettevõtlus- ja elukeskkond.

Selliste piiriüleste programmide ühiseks nimetajaks on INTERREG – Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahend, millega arendatakse ühiselt eri piirkondade potentsiaali. Programmis osaleval projektil peab olema selge rahvusvaheline kasu, sest suuri eesmärke ei saagi tihtipeale riigisiseselt ette võtta. Näiteks kaugturgudele üksi sisenemiseks on meie riigid liiga väikesed ning koos ollakse tugevamad ja mitmekesisema tooteportfelliga. Kesk-Läänemere programmis on väga suur rõhk meie ühise veekogu Läänemere olude parandamisel ja sellistes mastaapides on samuti ühel riigil raske suuri muutusi esile kutsuda. Näiteks projektid, mille fookuses on toitainete, ohtlike ainete ja toksiinide sissevoolust tuleneva reostuse vähendamine. Kogu Läänemere keskkonna reaalseks muutmiseks peavad rannikuriigid koos tegutsema.

Tavaline inimene võidab nii otseselt kui ka kaudselt

Tavalise inimeseni jõuavad programmi mõjud nii otsesemalt kui ka kaudsemalt. Kui aitame kaasa ettevõtlusele ja üldiselt meie majandusele, siis elab ka Eesti inimene paremas majanduskeskkonnas. Kui aitame kaasa looduse säilitamisele, õhukvaliteedi ja Läänemere seisukorra parandamisele, siis on selge, et meie kõigi elukeskkond paraneb.

Kesk-Läänemere programmi eelmises etapis (2014–2020) toetas Euroopa Regionaalarengu Fond projekte lausa 132 miljoni euroga. Selle eest jõuti päris palju ka ära teha – kokku viidi läbi 137 projekti. Suurepäraseks näiteks oli Putukaväil, mis rajati garaažidevahelisele alale Põhja-Tallinnas. Kogupikkuses kulgeb Putukaväil Telliskivi loomelinnakust läbi Kopli kaubajaama, Põhja-Tallinna garaažidevahelise ala ja Merimetsa piki Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosa vahelist piiri Hiiu asumini. Tulevikus kujuneb Putukaväilast tänu sellisele projektile elurikas ülelinnaline lineaarpark, uusi rohelisi liikumisühendusi ja mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuv avalik ruum, kuid avastamisväärset leidub Putukaväilal juba praegu.

Projekt nimega CoMe Strong, mille eesmärk oli 45–75-aastaste üksikute meeste kaasamine kogukonda

Keskkonnamõjude kõrval on programmis aga palju muudki. Arendatakse ka tööturuvõimalusi ja avalikke teenuseid – see on juba igapäevane käega katsutav mõju. Teisalt on panustatud ka piirkonna ühise loodus- ja kultuuripärandi kaitsmisele ning arendamisele. Näiteks aastatel 2017–2019 viidi läbi algatus CoMe Strong, mis kaasas nii Lõuna-Soomet kui ka Eestit. Projekti eesmärk oli 45–75-aastaste üksikute meeste kaasamine kogukonda läbi ühiste ettevõtmiste. Peamiselt ühist uute oskuste õppimist ja ühiseid üritusi sisaldanud projekti eelarve oli 265 000 eurot.

Kuidas programmist osa saada?

Arvestades seda, et Kesk-Läänemere programmi otsene eesmärk pole uute rajatiste ehitamine, on laiali jagatav ressurss päris suur – kindlasti saab raha eest piirkonnas palju kasulikku ära teha.

Kui taotleja soovib programmist toetust saada, siis kõigepealt tuleb endale leida rahvusvaheline partner, kellega koos taotlus koostada, esitada ja seejärel tegevused ellu viia. Vajalik on vähemalt kahe partneri koostöö kahest erinevast riigist. Partnerite arvu osas pole maksimumi määratud, kuid igal partneril peab olema selge roll. Lisaks peab projekt tooma selget rahvusvahelist kasu.

Programmi eelmisel perioodil oli 137 projektist 109 mingit pidi seotud Eestiga. See tähendab, et meie asutused on väga palju kasutanud võimalust, et teha rahvusvahelist koostööd ja seeläbi kohalikku elu parandada. Eelkõige saavad partnerid olla avalikes huvides töötavad asutused, sest eesmärk on üldine piirkonna areng. Kesk-Läänemere programm ootab taotlusi, mis sellistele eesmärkidele vastavad.

Riigi Tugiteenuste Keskuses asub Kesk-Läänemere programmi infopunkt, kust saab eestikeelset lisainfot programmi kohta.

Kesk-Läänemere programmi 2021–2027 teine taotlusvoor algab 20. veebruaril 2023 ja lõpeb 10. märtsil 2023.

Uuri lisa SIIT.

Jaga
Kommentaarid