Eriti probleemne on saasteaine nimega bensopüreen kõrge tase, rääkis uuringu üks autoritest Erik Teinemaa Eesti Keskkonnauuringute Keskusest. Ta selgitas, et aine tekib puidu põletamisel ehk näiteks ahju kütmisel. Teinemaa sõnul ei ole Eesti bensopüreeni sihtväärtus ohutul tasemel: WHO soovitus on 0,12 ng/m3, aga Eestis on sama tase 1ng/m3.

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professori Hans Orru täiendas, et bensopüreen on eeskätt vähki tekitav, aga sellega võivad kaasneda ka neerude ja maksa kahjustused.