Küsimustele vastavad oma ala eksperdid Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioonist, taastuvenergia ettevõttest Sunly, keskkonnaühendustest ja mujalt. Küsimusi oodatakse kuni jaanuari lõpuni ja oma eriala kogenud asjatundjad vastavad jooksvalt küsimustele hiljemalt veebruari lõpuks.

Mis on algatuse eesmärk?

Kõrged energiahinnad on taastuvenergia lahendused üha populaarsemaks muutnud. Järjest enam huvituvad Eesti inimesed püsivatest taastuvatest allikatest saadavast energiast oma tarbeks või edasi müümiseks. „Algatusega soovime luua selgust ja vastata küsimustele, mis inimesi painavad. Kuna taastuvenergia arendamisel tuleb arvestada nii inimeste, teiste liikide elupaikadega, ressurssidega kui ka tulevikuga, on oluline, et kõik huvilised saaksid küsida ja küsimused saaksid põhjalikud vastused oma ala ekspertidelt. Vaid nii saame piirata müütide levikut ja arutada selgemaks kõike seda, mis Eesti inimesi taastuvenergia teemadel muretsema paneb,“ ütles Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergia ekspert Ingrid Nielsen.

Algatusega soovime vastata küsimustele, mis inimesi painavad.

Ingrid Nielsen

Algatuse raames oodatakse küsimusi küsima kõiki huvilisi. Küsimused ja vastused saavad avalikuks kliimamuutused.ee kodulehel ja ELFi Facebooki vahendusel. Algatuse kodulehel on tehtud väike eelvalik küsimustest ja vastustest, millega Eestimaa Looduse Fondi poole on juba pöördutud. „Mõned taastuvenergia küsimused ajavadki juhtme kokku ja eeldavad suuremat süvenemist. Seetõttu koondame lehele põletavamate küsimuste kohta kindlasti ka lisainfot ja materjale ning vajadusel otsime eksperte juurde, et kõik küsimused saaksid vastatud,“ täpsustas Ingrid Nielsen.

Asjatundjatena on küsimustele vastamas Hanna Peeters (Sunly, tuuleenergia arenduste mõjude hindamine), Krista Takkis (Tartu Ülikool, taastamisökoloog ja elurikkuse uurija), Terje Talv (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht), Meelis Härmas (Tartu Ülikool, teadur ja õppejõud vesinikutehnoloogia ja taastuvenergia aluste õppeainetes), Tõnu Lehtla (Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, energeetik ja robootik), Madis Vasser (Eesti Roheline Liikumine, energeetika- ja kliimateemad keskkonnaühenduste vaates). Algatust „Taastuvenergia ajab juhtme kokku?“ toetab European Climate Foundation.