„Kulumine on intensiivsem suurema liiklussagedusega tänavatel ning eelkõige ristmikel, kus sõidukid kiirendavad ja pidurdavad ning sooritavad pöördeid. Samuti mõjutab kulumist tänavate sahkamine – mida intensiivsem on sahkamine, seda rohkem mõjutab see teekattemärgistust. Kui teekate on ebatasane, on harvadel juhtudel võimalik, et sahk murrab teepinnalt lahti ka märgistuse tükke,“ rääkis Svet.

Kas osa teekattemärgistusest on kadunud muul põhjusel kui loomuliku kulumise tõttu, on Sveti sõnul võimalik hinnata kevadel, kui lumi on sulanud ning tänavate suurem kevadine puhastus on tehtud. „Praegu ei ole meil teadmist, et markeeringut oleks teekattelt eraldunud töövõtja süül. Kui selliseid kohti peaks ilmnema, on töövõtjal kohustus need garantii korras taastada,“ selgitas ta.

Alates eelmisest aastast on linnavalitsus võtnud suuna rattaradade füüsiliseks eraldamiseks muust liiklusest seal, kus tänavaruum seda lubab, lisas Svet. Punast värvi on edaspidi plaanis kasutada ohtlikes kohtades, kus liiklejate tähelepanu võiks teravam olla: ühissõidukite peatustes, ristmikel ning sisse- ja väljasõitudel.