Riigimetsa raiemaht on praegu ligi neli miljonit tihumeetrit aastas ning valdavaks raieviisiks tulundusmetsas on uuendusraie ehk eelkõige lageraie. Püsimetsandus võimaldaks saada riigimetsast tulu pika aja vältel nõnda, et säiliks metsale omane ilme, elurikkus ning inimestele olulised kodumetsad. „Uuringu tulemused näitavad veenvalt, et eestimaalased soovivad riigimetsa vastutustundlikumat ja loodussõbralikumat majandamist ning paremat hoidmist. Iseäranis oluline on püsimetsana majandada kogukondadele olulisi kõrgendatud avaliku huviga alasid (KAH-alasid), kaitsealade piiranguvööndi metsi ja endiseid kaitsemetsi, mis on viimastel aastatel suure raiesurve all,“ rääkis Eestimaa Looduse Fondi metsaprogrammi juht Siim Kuresoo.

2022. aasta lõpus läbi viidud Turu-uuringute ASi Omnibuss-uuringu tulemused peegeldavad kogu üle 15-aastase Eesti elanikkonna arvamust riigimetsa majandamise kohta. Eesti metsades raiutakse aastas keskmiselt 11 miljonit tihumeetrit puitu, sellest 4 miljonit riigimetsas. Kliimamuutuste leevendamiseks ja elurikkuse kao peatamiseks on soovitatud raiemahte vähendada. Riigi jaoks on kõige kiirem ja lihtsam vähendada raiemahtu riigimetsas.