Keskkonnaagentuur tõi välja, et oma tavapärasest sängist väljusid jõed näiteks Soomaal, Kasari alamjooksul ja Valgu kandis. Samuti sündisid uued pikaajalised veetaseme maksimumid neljas jaamas: Taheva, Korela, Audru ja Nurme. Sarnaseid jaanuaritulvasid on esinenud ka varem, viimati aastal 2015. Samas on näiteks Emajõgi, Peipsi järv ja Narva jõgi pikaajalisest keskmisest veidi veevaesemad.

Miks jaanuarikuised suurveed sagenevad?