„Peame metsi majandama nii, et säiliks elurikkus, metsad leevendaksid kliimamuutusi ning metsast saadud puidule annaksime võimalikult kõrge lisandväärtuse,“ ütles konverentsi avanud keskkonnaminister Madis Kallas. „Tulevikku vaadates on meil võimalus näha metsa „puidulao“ asemel „süsinikulaona“. Suurema osa Euroopa riikidega võrreldes on Eesti küllaltki metsarikas ning see on meie suurim eelis. Ajal, mil maailm on kimpus süsiniku sidumisega ning inimtegevuse süsinikujalajälje vähendamisega, kannavad meie raiumata metsad uut majanduslikku väärtust.“

Lageraiepõhisesse majandamisse tuleks suhtuda ettevaatlikkusega selle suure mõju tõttu elurikkusele, süsinikuringele ja veekogudele.

Annukka Valkeapää

Tuleviku metsast rääkides ei saa üle ega ümber minna mõjust meie kliimale. Muutuv kliima muudab metsakoosluste vastupanuvõime nõrgemaks ja erinevad häiringud, sealhulgas kahjurid nagu kuuse-kooreürask teevad seetõttu suuremat kahju. Soomes on juba aastaid tegeletud püsimetsanduse ja selle võimaluste tutvustamisega. Selles nähakse suurt võimalust kliimamuutusega kaasnevate riskide vähendamiseks ja metsade vastupanuvõime kõrgena hoidmiseks.

Sealse püsimetsaühistu tegevjuht Annukka Valkeapää ütles kovnerentsil: „Lageraiepõhisesse majandamisse tuleks suhtuda ettevaatlikkusega selle suure mõju tõttu elurikkusele, süsinikuringele ja veekogudele. Liigirikas ja mitmekesine püsimetsanduse võtetega majandatud mets hoiab ja kasvatab süsinikukogust mullas pidevalt.“

Ka Texase A&M Ülikooli metsaökoloogia professor Asko Noormets tõi konverentsil välja, et kliimamuutuse seisukohast on olulisem metsa talletunud süsiniku hulk, kui selle talletumise kiirus. Samuti jätkub süsiniku sidumine ökosüsteemi tasemel märksa kauem, kui taimedes – aastasadu. See tähendab, et vanade ja mitmekesiste metsade hoidmine on kliimamuutuste ärahoidmiseks ülioluline.