Liiklusseaduse paragrahv 21 järgi ei tohi sõidukit jalgrattateel peatada. Lisaks näeb sama paragrahv ette, et sõidukit ei tohi peatada kohas, kus peatav sõidukit teeb võimatuks teiste sõidukite liikumise. Samuti ei tohi sõidukit peatada kõnniteel, kus puudub peatumist ja parkimist lubav silt. Kui liiklusmärk on olemas, tuleb siiski jätta jalakäijatele vabaks vähemalt 1,5 meetri laiune ala. Eesti Päevaleht on varasemalt kirjutanud, kuidas autojuhid blokeerivad Tallinnas jultunult ja seadusevastaselt kõnni- ja rattateid.

Zova hinnangul oli üles filmitud olukord eriti drastiline, sest autod seisid kohas, kus jalgrattarada suunatakse kõnniteele ja muutub umbes 100 meetriks jalgratta- ja jalgteeks, kuigi sinna alale jääb ka bussipeatuse. Ta kirjeldas, et tegi juhtidele märkuse ja tasapisi hakkasid nad kohalt lahkuma. Zova arvates tasuks linna planeerimisel rajada ka lühiajalisi peatumist ja parkimist lubavaid platsikesi.