Tunne oma autot ja loo talle ökonoomsed liikumise tingimused juba enne sõitu

Üldine kütusekulu ei sõltu aga vaid välistest muutujatest, vaid arvestataval määral ka sõiduki seadistusest. Talvistel aegadel soojenda auto mootorit sõitmisega, mitte kohapeal seistes, sest nõnda soojeneb mootor kiiremini. Tõsi, väga sportlikku ja äkilist sõitu ära külma mootoriga soorita, kuid rahulikult liigeldes on sõites soojendamine mootorile tervislik ja ka käigukast saab sedasi paralleelselt sooja sisse. Ebavajaliku rehvitakistuse vältimiseks veendu aeg-ajalt, et rehvid oleksid õige rõhuga, sest vaid 0,5 bari väiksem rõhk võib kaasa tuua ligi kümme protsenti suurema kütusekulu. Ära vea enda igapäevastel sõitudel kaasas ebavajalikku kola, mis sõiduki massi suurendab, sest iga täiendava 100 kilogrammi kohta kasvab sõiduauto kütusekulu kuni ligi 5 protsenti.

Liikle ühtlaselt ja ümbrust teadvustavalt

Üks lihtsamaid viise tarbetute kiirenduste ja sedakaudu ka ebavajaliku kütusekulu vältimiseks on muuta oma sõidustiil ühtlasemaks ning ümbruskonda arvestavamaks. Jälgi sõidukeid ja juhtide sõidustiile enda ümber ning vali trajektoor, kus teised liiklejad ei põhjusta sulle ootamatuid üllatusi. Samuti ole tähelepanelik fooride tsüklite suhtes, vaadates enda ees oleva foori kõrvalt juba ka järgmist. Mitmetel sirgetel on foorituled tegelikult ühises tsüklis, luues rohelisi laineid, mis liiklust optimaalselt läbi lasevad. Selle info põhjal saad valida sobiva liikumiskiiruse, et järjestikuseid ristmikke ilma peatumata läbida. Kui aga jääd mõne punase fooritule taha, siis kiirenda rohelise tule süttides siiski võrdlemisi reipalt, kuid mitte liiga järsult. Tõsi, tugevam pedaalimine nõuab küll hetkeks suuremat kütusekulu, kuid suures pildis on lühemaajalisem ja krapsakam kiirendus kütusesäästlikum kui pikaajaline ja loivav kiirendamine.

Kasuta ökonoomseid sõiduvõtteid

Loomulikult mõjutavad sõiduki kütusekulu suuresti ka juhi sõiduvõtted. Liigeldes jälgi piirkiirust, et nõnda tagada ühtlasem liikumine ja ka madalamad mootoripöörded. Maanteekiirustel, mil auto liigub juba oma kõrgeima käiguga, võib vaid 10 km/h kiiruse erinevus põhjustada ka lausa 10 protsenti suuremat kütusekulu. Kasutades manuaalkastiga sõidukit, ära hoia madala käiguga mootoripöördeid liiga kõrgel ega ka liiga madalal, vaid lase mootoril opereerida optimaalses pööretevahemikus. Kui aga vaja hoogu maha võtta, reageeri ees olevatele ristmikele ja pööretele ennetavalt ning langeta masina sõidukiirust mootoripidurdusega. Nõnda säästad oma masina pidureid ja aeglustad kütusekuluta. Viimase puhul on aga tähtis, et sa ei asetaks käigukasti neutraali peale, et tagada pikemaajalisem veeremine, sest vabaveeremise puhul peab mootor siiski end kütuse põletamise arvelt liikumas hoidma. Kütust saad säästa veel ka mugavustarbijate vähendamisega ehk kasuta konditsioneeri ja erinevaid elektrilisi soojendusi vaid juhul, kui neid päriselt vajad.

Kasuta ökosõitu toetavaid funktsioone

Tänapäevased sõiduvahendid on tihtipeale varustatud ka erinevate funktsioonidega, mis ökosõitu toetavad ja mõjutavad. Kahjuks näevad mitmed tarbijad neis aga rohkem valu kui ilu. Näiteks on juba aastaid autodes oma efektiivsust tõestanud start-stop-süsteem, mis sõiduki lühiajalisel seiskamisel mootori välja lülitab. Parimatel juhtudel suudab start-stop-süsteem langetada kütusekulu 15%, kuid tarbijaid häirib tõsiasi, et rohelise fooritule süttides veel mootor ei käi ja sestap esineb kiirendusel ka viivitus. Samas oskavad mõned uuemad autod ka juba foorituld või eesolevat liiklust jälgida ja käivitavad selle info põhjal mootori juba enne seda, kui sa jala piduripedaalilt eemaldad. Hübriidajamitega autode puhul aitavad liikumise peale kulutatud energiat tagasi koguda rekuperatsiooni režiimid, mis laevad elektrimootoriga akut, et seda energiat hiljem kiirendustel taaskasutada.

Jaga
Kommentaarid