Kuidas täpsemalt mullad ja juured süsinikku seovad?