Selle toetusega on võimalik katta kuni 10% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta. Lisaks on võimalik taotleda 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu (supergraafika) loomise eest, kui selle kavandi on kooskõlastanud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjon.

Toetuse „Fassaadid korda“ tingimused

Toetust on võimalik taotleda, kui:

· taotleja on ümber ehitanud korterelamu fassaadi, katuse või tehnosüsteemid, sealhulgas kaugkütte soojussõlmed;

· taotleja on esitanud pärast tööde tegemist kasutusteatise või saanud kasutusloa;

· korterelamu on ehitatud ja kasutusele võetud enne 2000. aastat.


Toetuse taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul kasutusteatise esitamisest või kasutusloa saamisest.

Toetuse andmine 2023. aastal

Toetuse „Fassaadid korda“ eelarve on 2023. aastal 360 000 eurot ja taotlusi võetakse vastu aasta ringi, kuni toetuse maksmiseks kavandatud eelarves raha jätkub. Pille Arjakase sõnul eraldati eelmisel aastal toetus 19 korteriühistule. Toetuse „Fassaadid korda“, selle taotlemise protsessi ja õigusaktide kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Rohepöördetoetus korteriühistutele

Toetuse „Fassaadid korda“ raames on võimalik taotleda ka rohepöördetoetust. Ka see toetus on mõeldud korteriühistutele ning selle eesmärk on vähendada linnaelu ja majanduse mõju kliimale. Selle toetusega soovib linn toetada korterelamute tervikrekonstrueerimist, arvestades energiatõhususe nõudeid. Seda võib korteriühistu taotleda näiteks taastuvenergia tootmise, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamiseks, sealhulgas päikesepaneelide ja soojuspumpade rajamiseks, aga ka korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise projekteerimiseks või tehaseliste moodulelementidega rekonstrueerimiseks.

Rohepöörde toetuse tingimused

  • Taotleja on projekteerinud ja paigaldanud korterelamule taastuvenergia tootmise seadme (soovituslikult koos energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmetega).

  • Taotleja on rekonstrueerinud korterelamu tehases toodetud moodulelementidega ja pärast tööde tegemist on korterelamule väljastatud ehitusseadustikust tulenev kasutusluba või on taotleja esitanud kasutusteatise.

  • Taotleja on tellinud kehtivatest õigusaktidest tuleneva nõude olemasolul taastuvenergia tootmise ja salvestamise seadmete korterelamule paigaldamiseks vajaliku projektlahenduse isikult, kes vastab ehitusseadustiku paragrahvides 23 ja 24 sätestatud nõuetele.

  • Rohepöördetoetus tuleb esitada kuue kuu jooksul kasutusteatise esitamisest või korterelamule kasutusloa andmisest.

  • Toetuse objekt on korterelamu, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 2000. aastat.

Rohepöörde toetuse suurus

· 30% taastuvenergia tootmise, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise projekti ja töö maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta.

· 70% korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise projekti maksumusest, kuid maksimaalselt 30 000 eurot korterelamu kohta.

· 30% korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise tööde ja omanikujärelevalve lepingute maksumusest, kuid maksimaalselt 30 000 eurot korterelamu kohta.

Loe rohepöördetoetuse kohta lähemalt SIIT.

Mõlemad eelmainitud toetusmeetmed on mõeldud korteriühistutele. Väikeelamute omanike jaoks on mõeldud riiklik toetus, mille kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Vaata rohelise pealinna kohta lähemalt: https://greentallinn.eu/