Rööbastelt välja sõitnud rong vedas muu hulgas ohtlikke kemikaale, näiteks vinüülkloriidi ja butüülakrülaati. Vinüülkloriid on toksiline, kantserogeenne ja kergesti süttiv aine. Butüülakrülaat on samuti kergesti süttiv aine, mis võib tekitada peavalu, pearinglust ja iiveldust.

Vältimaks võimalikke plahvatusi, otsustasid kohalikud ametnikud, et mõistlik on mürgised kemikaalid kontrollitud tulekahju abil hävitada. Seetõttu kerkis küla kohale tohutu suitsupilv. Tulekahju tõttu sattus aga õhku fosgeeni ehk süsinikoksiidkloriidi, mis on väga toksiline gaas, mida muu hulgas kasutati esimeses maailmasõjas keemiarelvana. Fosgeen kahjustab kopse ja põhjustab lõpuks lämbumise.

Rööbastelt maha sõitnud vagunid, mis vedasid ohtlikke kemikaale.

Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseagentuur kinnitas, et nad on Ohio jõest ja selle lisajõgedest leidnud õnnetusest pärinevaid kemikaale. CNN vahendas, et kohalikes veekogudes on surnud kalad ja konnad, lisaks on sotsiaalmeedias teateid surnud kanadest, koertest ja rebastest. Ametnike sõnul on inimestel siiski ohutu joogivett tarbida. Kohalikel elanikel lubati kodudesse tagasi pöörduda, kui testid kinnitasid, et oht puudub.

USA kongresmen Jamaal Bowman kirjutas Twitteris, et rongivagunites oli kokku 500 000 kilogrammi vinüülkloriidi, mis mõjutab 25 miljonit inimest, kes elavad Ohio jõe lähistel. Ta nimetas juhtunud õnnetust üheks kõige tapvamaks keskkonnakatastroofiks viimaste kümnendite jooksul.