Kanada ettevõttele Eavor Technologies Inc kuuluv patenteerinud tehnoloogia Eavor-Loop kasutab energia tootmiseks kilomeetrite sügavusse kivimitesse salvestunud soojust, mis juhitakse läbi suletud süsteemi tarbijani. Geotermilise energia puhul on tegemist Maa toodetud ja maakoores salvestatud soojusenergiaga, mida kasutatakse soojuse ja elektri tootmiseks. Tegemist on keskkonda hoidva tootmisviisiga, millega toodetakse tarbija jaoks taskukohast energiat.

Geotermilise energia puhul on tegemist Maa toodetud ja maakoores salvestatud soojusenergiaga, mida kasutatakse soojuse ja elektri tootmiseks.

„Sõltuvalt katseprojekti tulemustest, saame projekteerida soojuse tootmiseks puuraugu, mille tootmisvõimsus on vähemalt 15 MW,“ ütles Geothermal Balti juht Kaido Kõrm. „Geotermaalsoojuse hind on väga konkurentsivõimeline isegi Narvas, kus soojuse hind on üks madalamaid Eestis. Lisaks on maasoojusest energia tootmine stabiilne ja energia hind ei sõltu teiste energialiikide hüppelistest hinnatõusudest.“

Narvas on Eesti suuruselt teine kaugküttevõrk, mis varustab soojusega ligi 60 000 elanikuga piirkonda. Täna toodetakse Narva soojus Enefit Poweri koostootmisjaamas ja seda pakutakse linnaelanikele Eesti soodsaima hinnaga 39,83 eurot megavatt-tunni eest. „Kui pilootprojekt kulgeb edukalt, saame tulevikus Narva inimestele pakkuda mõistliku hinnaga toasooja süsinikuvabalt,“ lisas Vals.

Narvas hakkamegi katsetama, kas geotermaalenergia kasutamine on suuremas mahus võimalik ka Eestis.

Margus Vals

„Otsime pidevalt maailmast parimaid tehnoloogiaid ja partnereid, et pakkuda oma klientidele taskukohast ja võimalikult väikese keskkonnajalajäljega energiat. Maakoorde talletunud soojus on sarnane taastuvenergia allikas nagu tuul ja päike, mille kasutamine aitab meil jõuda süsinikuneutraalse energiatootmiseni,“ ütles Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals. „Narvas hakkamegi koostöös katsetama, kas geotermaalenergia kasutamine on suuremas mahus võimalik ka Eestis.“

„Oleme kindlad, et rohelise energia tootmine, mida meie tehnoloogia võimaldab, aitab kaasa kasvuhoonegaaside vähenemisele atmosfääris ja elukeskkonna paranemisele,“ ütles Eavor Tecnological Inc asepresident Robert Winsloe. „Geotermilise energia tootmise ökoloogiline jalajälg on madalaim tuntud energia tootmisviiside hulgas.“