Vanasadama trammiliini ehituse hankedokumendid läbi vaadanud liikuvuseksperdi Marek Rannala sõnul lootis ta sealt leida nõuet minimeerida ehituse ajal mõju ühistranspordile. „Ma ei leidnud hankest sõnagi ühistranspordi korralduse kohta,“ sõnas ta. Rannala selgitas, et lähteülesandes olevas eelprojektis oli üksnes kirjas, et järgmises projekteerimisetapis tuleb hoolitseda ehitusaegse liikluskorralduse eest.