Raie mõjude hindamist takistab kaitsealuste metsade ja neis toimuvate raiete kohta kogutava info ebapiisavus ja ebaselgus, leidis riigikontroll. Kaitsekorralduse tagamiseks on oluline, et oleks ülevaade ka selle kohta, kui palju on kaitstavates metsades metsa raiutud, paraku Keskkonnaministeeriumi haldusalas seda infot ei koguta, toodi auditis välja.