Kivisisalikud vajavad päikeselaike

Pääsküla rabas on plaanis taastada kivisisalikele sobiv elukeskkond rabaserva liivikutes. Selleks tuleb kuivad nõmmeniidud võsast puhastada, et päikesesoojus maapinnale ulatuks ning soojalembesed kivisisalikud end päikeselistes niidulaikudes hästi tunneksid. Lisaks peab päike soojendama piisavalt liiva, et kivisisalike pojad munadest kooruda saaksid. Peale kivisisaliku saavad sellest talgutööst kasu kõik kuivalembesed taime- ja loomaliigid, sealhulgas haruldased päevaliblikad ja kimalased.

Kivisisalikud on II kategooria kaitse all – sellesse kaitsekategooriasse kuuluvad liigid, mis on ohustatud, kuna nende arvukus on väike või väheneb ning mille levik Eestis kahaneb ülekasutamise, elupaikade hävimise või rikkumise tagajärjel. Elupaigaks eelistab kivisisalik liivaseid nõmmealasid või liivadüüne ning just Pääsküla raba serval on mitmeid sobivaid paiku.

Tallinn on eluslooduse poolest rikas linn

Bioloog Lauri Klein ütleb, et loodust on Tallinna linnas tegelikult päris palju – leidub nii rohealasid kui ka erinevaid loomaliike. Probleemiks on aga kujunenud see, et rohealade vahel puuduvad koridorid, mida mööda loomad liikuda saaksid. Või on need koridorid väga raskesti läbitavad.

Hiljutine linnaloomade uuring keskendus 24 imetajaliigile, uuringusse ei kuulunud kõige väiksemad imetajad – erinevad hiired. Eraldi on uuritud ka Tallinna nahkhiirte olukorda.

24 uuritud imetajaliigist on Tallinnas esindatud 20. Leidub nii kiskjaid kui ka sõralisi. Kiskjatest ekslevad pealinna vahel nii ilvesed kui ka pruunkarud, samuti elab linnas hiljuti Eestisse sisse rännanud šaakal. Sõraliste puhul on märkimisväärseim see, et Tallinna Pirita-poolses osas ja Viimsi rohealadel elab kokku enam-vähem püsivalt umbes 30 põtra. Uuringusse kuulunud putuktoidulistest loomadest on linnaaladel esindatud siilid ja mutid. Tegelikult on teada ka vesimutt ja mets-karihiir, aga neid liike käesolev uuring ei hõlmanud.

Kuna linnast leiti mõlemat Eestis esinevat metsikut jäneseliiki – nii hall- kui ka valgejänest –, võib mitut Tallinna roheala julgelt metsaks nimetada.

Kena on pilt ka vee poolt vaadates – Tallinnas leidub nii kopraid kui ka saarmaid ja mõlemaid võib kohata mitmel pool. Koprad pesitsevad nii Pääsküla rabas, Ülemiste järve kallastel, Mustjõe suudmes kui ka Paljassaare hoiualal.

Kõige loomarikkamad Tallinna piirkonnad on Pirita jõe maastikukaitseala koos Kloostrimetsaga (16 liiki), Ülemiste järve äärsed metsad ja Pääsküla raba (14 liiki). Neile suurtele rohealadele järgneb aga peaaegu sama suure liikide arvuga Mustjõe suue (13 liiki), mis teeb sellest alast tegelikult Tallinna olulisima elurikkuse pärli.

Suurtest ulukitest leidub Tallinnas kõige rohkem metskitsi, nad isegi poegivad linnas. Siile kohtab rohkem eramurajoonides, oravaid ja rebaseid aga ka kortermajade piirkonnas ning erinevatel Tallinna rohealadel.

Pääsküla raba taastamine

Laiaulatuslikum töö ootab ees rabamaastiku taastamisel. Kui 60 aastat tagasi oli Tallinna piirides seitse raba, siis praegu on järel ainult kaks – Pääsküla ja Harku. Mõlemas on säilinud rabale omased taime- ja loomakooslused.

Pääsküla raba ja seda ümbritsevad metsad moodustavad Tallinna ühe suurema tervikliku ja liigirikka roheala, sealjuures on raba kaitsealalt leitud 63 kaitsealust liiki. Aastakümneid kestnud kuivendamine on aga rabale iseloomulikke kooslusi vähendanud ning piirkonna tuleohtlikuks muutnud.

Et Pääsküla raba kunagised raba- ja soolaigud saaksid uuesti suurenema hakata, peab kunagi kuivenduseks rajatud kraavid paisudega sulgema. Seda tuleb teha seal, kus taastumiseks on veel parimad võimalused, ja nii, et kahjustatud ei saaks ala muud loodusväärtused ega ka inimestele juba omaseks saanud looduslik puhkeala. Parim viis selleks on ehitada paisud käsitsi, talgute korras.

Vaata, kellega kodu jagad!

Lisaks korraldab Tallinn ka elurikkuse kaardistamise talgud: aprillis alustatakse kahepaiksete loodusvaatlustega, suvel lisandub orhideede ja siilide vaatlus. Vaatlusteks kasutatakse Keskkonnaagentuuri loodusvaatluste äppi. Sellel projektil on kaks eesmärki. Esiteks panna inimesi oma kodukoha elurikkust märkama – kellega ta kodu jagab. Aga teiseks ka see, et paljud loomad elavad aedades, kuhu ei pääsegi eluslooduse uurijad ligi. Seega on inimesed väga oodatud linnalooduse uurimises kaasa lööma, et Tallinna väiksematest loomadest tekiks sama hea ülevaade, nagu on varasemalt saavutatud metsloomade uuringuga.

Võõrliikide tõrje

Elurikkuse talgupäevadel tegeletakse ka võõrliikide tõrjega, et need ei võtaks ära omamaiste taimede kasvuruumi.

Pääsküla rabas on selliseks taimeks verev lemmalts – ilus küll, kuid invasiivse võõrliigina ohustab rabamaastiku looduslikku tasakaalu.

Teine võõrliigiga seotud talgutöö ootab Paljassaare poolsaarel, kus eelmisel aastal eemaldati traktoriga kurdlehise kibuvitsa põõsaid. Nüüd tuleb piirkond käsitsi üle käia ning mahajäänud juurejupid ja kasvama läinud võsundid ära noppida. Taas tuleb nentida, et taim on küll ilus, kuid kipub kiiresti rannamaastikku üle võtma ning teisi rannataimi välja tõrjuma.

Paljassaare niitude taastamine

Kunagi oli Paljassaare puudest peaaegu vaba niitudega kaetud piirkond, kuid praeguseks on niidud võssa kasvamas.

Elurikkuse talgute raames on plaanis taastada niidukooslusi Suur-Paljassaare poolsaarel, et tolmeldavatele putukatele säiliks mitmekesine elupaik. Lisaks avatakse päikesele väikesed tiigid, kus kahepaiksed end mõnusalt tunda ja paljuneda saavad.

Elurikkuse talgute ajakava

Märts

- Lindude pesakastide hoolduspäevad Nõmmel ja Kristiines. Talgutele registreerimine on avatud linnaosade kodulehekülgedel.

- Nahkhiirtele suveks varjekastide ehitamine Tallinna koolides. Looduses leiavad nahkhiired varjepaiku puuõõnsustes, hoonetes, sildades jt rajatistes. Aga neid paikasid ei ole piisavalt. Kooliõpilaste abiga teeme varjepaiku juurde.

Aprill–mai

- Nahkhiirte varjekastid riputatakse spetsialistide abiga üles aprillis või mai alguses üle linna nii koolide territooriumitele kui ka mujale, kus nahkhiirtel nendest kasu võiks olla.

- Algavad elurikkuse kaardistamise talgud: alustame kahepaiksete loodusvaatlustega, suvel lisanduvad orhideede ja siilide vaatlus.

- Traditsiooniline talgupäev Teeme Ära 6. mail.

Juuni–juuli

- Võõrliikide eemaldamise talgud

- Erinevad loodusretked üle Tallinna, et avastada meie kodulinna põnevat elurikkust ning teada saada, kuidas seda rohkem kaitsta ja hoida.

August

- Pääsküla raba taastamise talgud kolmel laupäeval.

- Kivisisaliku elupaikade taastamine Pääsküla rabas.

- Läänemere päeval 31. augustil algab Läänemere väikeprügist koristamine üheskoos mitmete teiste linnadega üle Euroopa. Aktsioon kestab kuni World CleanUp Dayni16. septembril.

September–oktoober

- Talgupäevad niitude taastamiseks Paljassaare hoiualal, muuhulgas kahepaiksete kudemisveekogude taastamiseks.