Oluline on rõhutada, et kvaliteetne linnaruum algab kõige tähtsamast – inimeste ohutusest. Aga Tallinnas on näiteks otsustatud nullvisiooni mitte järgida. Nullvisioon on rahvusvaheline kogum parimaid praktikaid, kuidas viia liikluses tapetud inimeste arv nulli. Helsingi ja Oslo saavutasid selle 2019. aastal. Tallinna tahtmatuse või suutmatuse eest autostumist ohjeldada vastutab linnapea Mihhail Kõlvart.