Ahtri tänavalt istutatakse ümber kaheksa pärna: kuus puud pannakse uuesti mulda Löwenruh parki Kristiines ja kaks puud saavad uue kasvukoha Õismäe tee 105b loodavas taskupargis. Kaheksa pärna kaevatakse välja ka Kai tänavalt ja need istutatakse ümber Tuukri ja Reidi tee nurgal asuvale haljasalale. Üles kaevatakse ka kaks Narva maanteel kasvavat pärna ja need istutatakse ümber Koidu 52 kinnistul asuvale haljasalale.

Kuigi puude ümberistutamine on keeruline ja kulukas protsess, otsustasime Vanasadama trammiliini ehituse käigus seda teed minna.

Vladimir Svet

„Arvukate linnas toimuvate ehitustööde käigus püüame maksimaalselt säilitada olemasolevat haljastust, kuid paraku ei ole see alati võimalik: linnas on silmale nähtamatud maa-alused kommunikatsioonid, mis võivad kahjustada nii noorte kui ka vanade puude juuri,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet. „Katsetame erinevaid lahendusi, et selle takistusega toime tulla: mõnes kohas istutame puud n-ö konteineritesse, kus puud saavad kasvada elujõuliseks torustikega kokku puutumata, mõnesse kohta istutame juba suuremad puud, mitte väikeseid istikuid. Kuigi puude ümberistutamine on keeruline ja kulukas protsess, otsustasime Vanasadama trammiliini ehituse käigus seda teed minna ja paarkümmend elujõulist puud kolivad uude asukohtadesse.“

Puude ümberistutamine algab Kai tänavast, kus kasvavad 22–28 cm rinnasdiameeteriga pärnad. Puude eduka ümberistutamise eeltingimus on puude asjatundlik väljakaevamine. Puud tuleb võtta senisest kasvukohast välja võimalikult suure, kuid transportimist võimaldava juurepalliga. Pärast väljakaevamist tõstetakse Kai tänaval asuvad puud kahveltõstukile ja viiakse püstasendis uude kasvukohta. Ühe puu ümberistutamiseks kulub 4–6 tundi.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti haljastuse osakonna juhataja, linna maastikuarhitekti Kristiina Kupperi sõnul kõige suuremad ümberistutamisele minevad puud kasvavad Ahtri tänaval ja nende pärnade rinnasdiameeter on 26–30 cm. „Need puud on sedavõrd suured, et neid ei saa püstasendis uude istutuskohta transportida, vaid nad tõstetakse veoauto platvormile kaldu. Ühe sellise suure puu istutamiseks võib kuluda 24 tundi. Selleks, et liiklust mitte häirida, transporditakse need puud uude kasvukohta öösel. Nende töödega oleme planeerinud alustada 17. aprillil,“ selgitas Kupper.