Transpordiameti liikuvuseksperdi Mari Jüssi sõnul esindavad need näited laiemat probleemi. „Eestis on isiklikust autost sõltuvus suurenenud muu hulgas seetõttu, et arendused paiknevad kohtades, kus pole head ühistransporti,“ selgitas ta.

Mõned lahendused on pakkuda Eesti uuel valitsusel.