Mida see punkt reaalsuses tähendab – kas puidu põletamine Narva kateldes ja pelletite eksport Lääne-Euroopasse lõppeb?