Sellest põhimõttest hoolimata on Eesti liikluses viimase viie aasta jooksul hukkunud keskmiselt 57 inimest aastas. Riikliku arengukava järgi peaks hukkunute arv 2035. aastaks vähenema 30-ni. Miks ei ole Eesti riik võtnud Euroopa Liidu eeskujul eesmärki, et liikluses ei hukku ühtki inimest?